Tag: angelmanov

Što je Angelmanov sindrom?

Angelmanov sindrom složen je genetski poremećaj koji prvenstveno utječe na živčani sustav. Angelmanov sindrom složen je genetski poredak koji prvenstveno utječe na živčani sustav. Može dovesti do kašnjenja u razvoju, intelektualnih poteškoća, ozbiljnog oštećenja govora i problema s kretanjem i ravnotežom. Mnoga djeca…Read More »